UslugiReklamowe.com.pl - kompleksowa obsługa reklamowo-marketingowa.
Regulamin Współpracy:

§1 Warunki ogólne.

1. Właścicielem internetowego serwisu USLUGIREKLAMOWE.COM.PL jest firma usługowa CIEJA Maciej Domański z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mlądzkiej 27\306, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 457463, NIP 113-222-92-95, REGON 141176899 zwane w dalszej części regulaminu Zleceniobiorcą.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.


§2. Realizacja zamówienia

1. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opisie produktu lub otrzymanymi instrukcjami. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawdzania przysłanych plików przed drukiem, jednak nie gwarantuje 100% pewności wychwycenia ewentualnych błędów ujawnionych w druku. 2. Przed złożeniem zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną właściwe pliki do druku.

3. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zleceniobiorcą, a Klientem.

4. Zamówienia, do których dołączono pliki uszkodzone, zawirusowane lub wadliwe nie są realizowane. Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany i ustalane są z nim sposoby ich naprawienia.

5. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawdzania przysłanych plików przed drukiem, jednak nie gwarantuje 100% pewności wychwycenia ewentualnych błędów ujawnionych w druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek, modyfikacji itp., chyba, że za wyraźną zgodą klienta.

6. Na życzenie klienta Zleceniobiorca może dokonać poprawek w jego pliku. Plik z naniesionymi poprawkami jest przesłany do klienta przez Internet w celu zaakceptowania zmian. Za wykonanie poprawek Drukarnia ma prawo doliczyć do zlecenia kwotę w wysokości wcześniej skonsultowanej z Klientem.

7. Zleceniobiorca nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania pliku komputerowego przez Klienta (niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w zaleceniach, bądź innego wymienionego w p. 4).


§3. Terminy realizacji i dostaw zamówień

1. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Uwaga: termin realizacji nie uwzględnia dostawy przesyłki do Klienta, dlatego jeśli zlecenie ma zostać przesłane za pośrednictwem kuriera należy uwzględnić czas potrzebny na realizację dostawy.

2. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
*Jeśli np. kupowane są 2 produkty, z których jeden ma termin realizacji 3 dni robocze, a drugi 5 dni roboczych, to termin realizacji całego zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

3. Obowiązującym terminem realizacji zamówienia pozostaje zawsze informacja przygotowana i przekazana przez pracownika Zleceniobiorcy drogą telefoniczną bądź elektroniczną. W przypadku, gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja projektu, przygotowanie plików lub innych prac niezbędnych do realizacji) termin realizacji może się wydłużyć. O takim fakcie Klient jest również informowany.

4. Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może być niedotrzymany ze strony Zleceniobiorcy w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim przypadku Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany.

5. Dostawa towaru do Klienta odbywa się bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub odpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Można również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym uzgodnieniu takiego odbioru.

6. Koszty dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. pokrywa Zleceniobiorca.

7. Towary wysyłane za pomocą Poczty Polskiej docierają do klienta najczęściej po 2-3 dniach. Maksymalny okres oczekiwania na przesyłkę pocztową wynosi 7 dni. Zamówienia realizowane za pomocą firm spedycyjnych są realizowane w ciągu 1-2 dni, maksymalnie do 3 dni. Szczegółowe zasady dostawy produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

8. Termin dostawy może być krótszy niż termin dostawy ustalony w dniu przyjmowania zlecenia do realizacji.


§4. Płatności

1. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania, które może być wykonane w formie przedpłaty przelewem, gotówką kurierowi w momencie dostarczenia lub przelewem z odroczonym terminem płatności w przypadku firm, które uzyskały taką możliwość.

2. Zleceniobiorca może odmówić Klientowi skorzystania z możliwości zapłaty przelewem z odroczonym terminem płatności lub nawet możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze towaru bez podawania przyczyn.

3. W przypadku podmiotów gospodarczych sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.


§5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniobiorcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Po zgłoszeniu reklamacji należy przesłać ją na piśmie na adres Zleceniobiorcy. Należy również dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokryje Zleceniobiorca.

3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.


§6. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.

2. Oferta sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej (dla dostaw zagranicznych nie obowiązuje darmowa wysyłka).

3. Poprzez złożenie zamówienia klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy Zleceniobiorcy i nie będą nigdy wykorzystywane w celach promocyjno-marketingowych ani udostępniane innym firmom.

4. Zdjęcia zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady wyprodukowanych w przeszłości produktów, i w związku z tym mogą się one różnić od zamówionych.

5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

6. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.

Submenu: oferta   |   zamówienia   |   regulamin współpracy   |   FAQ - odpowiedzi na Twoje pytania   |   kontakt
UslugiReklamowe.com.pl - kompleksowa obsługa reklamowo-marketingowa.
Copyright © UslugiReklamowe.com.pl     |     Powered by CSSoft